lstd.net
当前位置:首页 >> 狼文言文一句原文一句翻译 >>

狼文言文一句原文一句翻译

狼 蒲松龄 原文: 一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨.途中两狼,缀行甚远. 屠惧,投以骨.一狼得骨止,一狼仍从.复投之,后狼止而前狼又至.骨已尽矣,而两浪之并驱如故. 屠大窘,恐前后受其敌.顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘.

1.D2.屠夫害怕了,拿出刀吓唬狼,狼稍稍退却 犹犹豫豫地走近查看3.冷静沉着,有谋略

文言文《狼》注音如下:1、第一则 有屠人货肉归,日已暮.一狼来,瞰担上肉,似甚垂涎,随屠尾行数里.屠惧,示之以刃少却;及走,又从之.yǒu tú rén huò ròu guī,rì yǐ mù.xū yī láng lái,kàn dàn shàng ròu,sì shèn chuí xián,suí tú wěi xí

其一:原文有屠人,货肉归,日已暮,(xū,忽然)一狼来,瞰(看,窥视)担上肉,似甚垂涎,随屠尾行数里.屠惧,示之以刃,(狼)少却(退);及走,(狼)又从之.屠无计,默念狼所欲肉者,不如姑悬诸树而蚤(早)取之.遂钩肉

原文: 一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨.途中两狼,缀行甚远. 屠惧,投以骨.一狼得骨止,一狼仍从.复投之,后狼止而前狼又至.骨已尽矣,而两浪之并驱如故. 屠大窘,恐前后受其敌.顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘.屠乃奔倚

关于狼的文言文及翻译:1.文言文《狼子野心》原文:有富室,偶得二小狼,与家犬杂畜,亦与犬相安.稍长,亦颇驯.竟忘其为狼.一日,主人昼寝厅事,闻群犬呜呜作怒声,惊起周视,无一人.再就枕将寐,犬又如前.乃伪睡以俟,则二狼

一个屠夫卖完了肉回家,天色已经晚了.在bai这时,突然出现了一匹狼.狼不断的窥视着屠户带着的肉,嘴里的口水似乎都快要流出来了,就这样尾随着屠户跑了好几里路.屠户感到很害怕,于是du就拿着屠刀来比划着给狼看,狼稍稍退了几

其一 有屠人货肉归,日已暮,(xū,忽然)一狼来,瞰担上肉,似甚垂涎,随尾行数里.屠惧,示之以刃,(狼)少却;及走,(狼)又从之.屠思狼所欲肉者,不如悬诸树而(明)蚤取之.遂钩肉,翘足挂树间,示以空担.狼乃止.屠归

有个屠户天晚回家,担子里的肉已经卖完了,只剩下一些骨头.路上遇到两只狼,紧随着走了很远. 屠户害怕了,拿起一块骨头扔过去.一只狼得到骨头停下了,另一只狼仍然跟着.屠户又拿起一块骨头扔过去,后得到骨头的那只狼停下了,

原文:一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨.途中两狼,缀行甚远.屠惧,投以骨.一狼得骨止,一狼仍从.复投之,后狼止而前狼又至.骨已尽矣,而两浪之并驱如故.屠大窘,恐前后受其敌.顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘.屠乃奔倚其下,弛担持刀.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lstd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com